HomeLegendarni Tytani, Game role playing

Legendarni Tytani

Legendarni Tytani Category: Game role playing
Content Rating: Medium Maturity
Instalations: 100,000 - 500,000
Version: 3.7
Requirements: Android 1.6 and up
Size: 0.363M
Update: 2014-04-07
Developer: OverMobile
Description: Najlepsza gra na wszystkie telefony kom??rkowe. Bitwy, przygody, braterstwo i mi??o?¢???? to wszystko jest cz???¢ci?? naszego ?¢wiata. Bierz udzia?? w epickich bitwach, zarzynaj z??e monstra i rozwijaj swoj?? posta?? a?? do najwy??szego poziomu! Legendy staj?? si?? prawd??. Gra ??? Legendarni Tytani??¥ powraca. Si??y mroku oraz czarnoksi????nicy pustosz??¢wiat. Tylko od Ciebie zale??y, czy b??dziesz w stanie chwyci?? za bro??, odnale???? swoj?? lig??, podbi?? krain??, wygra?? krwaw?? bitw?? i zosta?? najlepszym z najlepszych. A mo??e jeste?¢ biedn??, zagubion?? w ?¢wiecie duszyczk??? Zdob??d?? przychylno?¢?? bog??w. Do????cz do gildii rycerskiej. Skrzy??uj sw??j miecz z ostrzem przeciwnika. Sta?? si?? jednym z ??ywio????w w tym ?¢wiecie fantasy. B??g jeden raczy wiedzie??, kto b??dzie potrafi?? zbudowa?? imperium i ocali??¢wiat. Ostateczna bitwa zbli??a si?? wielkimi krokami. Ujawnij si?? w ko??cu. Szcz???¢cie sprzyja odwa??nym! Wyposa?? swoj?? posta??, a nast??pnie walcz z przeciwnikami, demonami i innymi pomiotami diab??a! Ulepszaj sw??j ekwipunek, wykuwaj w ku??ni or????, wype??niaj zadania i awansuj tak wysoko, jak to tylko mo??liwe! Poprowad?? swoj?? posta?? do chwa??y!Aplikacja dla graczy pozwala na:- gr?? na telefonach kom??rkowych oraz komputerach- wygrywanie bitew i gromienie swoich przeciwnik??w- wybranie swojego bohatera i nadanie mu imienia- nauk?? czar??w bitewnych oraz atakowanie przeciwnik??w za pomoc?? ca??ej Twojej mocy magicznej- do????czanie do klan??w i odszukiwanie nieustraszonych i oddanych towarzyszy broni- artefakty pozwol?? Ci wygra?? z nawet najgro??niejszymi barbarzy??cami oraz plugastwem- zapraszaj swoich znajomych do gry przez e-mail, sms oraz sieci spo??eczno?¢ciowe, np. Facebook, Twitter czy MailGra ??? Starcie Legendarnych Tytan??w??¥ (RPG) oparta jest na elementach oraz rozgrywce zaczerpni??tej z tradycyjnych, planszowych gier fabularnych. Charakterystyczny dla naszej gry RPG jest ca??kiem spory wachlarz umiej??tno?¢ci g????wnego bohatera, kt??re okre?¢laj?? jego si????, zdolno?¢?? oraz umiej??tno?¢ci walki. Mo??esz ulepszy?? swoje statystyki, je?¢li b??dziesz zabija?? przeciwnik??w oraz wype??nia?? zadania. Best game on cell phones. Battles, adventure, fraternity and love - it's all part of our world. Take part in epic battles, slaughters evil monsters and developing your character up to the highest level! The legends are true. The game ""Legendary Titans"" returns. Forces of darkness and sorcerers ravaged world. Only up to you whether you will be able to take up arms, to find your league, conquer the land, win a bloody battle and become the best of the best. Or maybe you're a poor, lost in a world of little soul? Get the favor of the gods. Join a guild chivalry. Cross your sword with a blade opponent. Become one of the elements in this fantasy world. God knows who will be able to build an empire and save the world. The final battle is approaching. Unfold in the end. Fortune favors the brave! Equip your character and fight enemies, demons and other stakeholders, damn it! Upgrade your equipment, forges in the forge weapons, fill jobs and promotes as high as possible! Lead your character to glory!Application for players allows you to:- Game on mobile phones and computers- Winning battles and defeat your opponents- Select your character and give it a name- Learn magic battle and attack enemies with all your magical power- Joining a clan and retrieval of intrepid and dedicated comrades- Artifacts will allow you to win against even the most barbaric and filth- Invite your friends to play by e-mail, text messages and social networking sites such as Facebook, Twitter and MailThe game ""Clash of Legendary Titans"" (RPG) based on the elements and gameplay taken from traditional board games feature. Characteristic for our role-playing game is quite a range of skills of the protagonist, which determine its strength, ability and fighting skills. You can upgrade your stats, if you kill the enemies and perform the task.

Rating: Tags: adventure blood board fighting love magic mobile rpg role playing sms

Download Legendarni Tytani


Click here add new message about: Legendarni Tytani

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!