HomeMini Zikirmatik / Tesbih, Tools

Mini Zikirmatik / Tesbih

Mini Zikirmatik / Tesbih Category: Tools
Content Rating: Everyone
Instalations: 5,000 - 10,000
Version: Mini
Requirements: Android 1.5 and up
Size: 1.4M
Update: 2012-10-30
Developer: Y??cel AYDIN
Description: Mini ZikirMatik / Tesbih uygulamas?? ile belirledi?finiz say?? kadar zikir ?ºekebilir, daha sonra devam etmek ??zere kald???f??n??z yeri kaydedebilirsiniz. Dilerseniz ""Periyodik Uyar??""y?? aktif hale getirip, belirledi?finiz say?? aral??klar?? ile uygulaman??n sizi ekran mesaj?? ve ses ile uyarmas??n?? sa?flayabilirsiniz. Tek tu?f ile t??m saya?º de?ferlerini s??f??rlayabilirsiniz. Ekranda ?ºekmek istedi?finiz zikir say??s??n??, kalan say??y??, zikir ad??n??; zikir tu?fu ??zerinde de o ana kadar ?ºekti?finiz zikir say??s??n?? g??rebilirsiniz. Uygulama test edilmi?f, herhangi bir sorun ile kar?f??la?f??lmam???ft??r. Herhangi bir problem ile kar?f??la?f??r iseniz l??tfen olumsuz yorum yazmadan ??nce benimle irtibata ge?ºiniz. En k??sa zamanda d??n???f yap??lacakt??r. Uygulamay?? be?fenmi?f ve kullan??yor iseniz, destek olmak i?ºin l??tfen 5 y??ld??z ve olumlu yorumlar??n??z?? belirtiniz. ZikirMatik / Tesbih uygulamas??n?? tercih etti?finiz i?ºin te?fekk??r ederim.kelimeler: zikir, tesbih, zikirmatik, saya?º, islam, dini,

Rating:

Download Mini Zikirmatik / Tesbih


Click here add new message about: Mini Zikirmatik / Tesbih

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!