HomeWyd??j KrOFE Beta, Game arcade

Wyd??j KrOFE Beta

Wyd??j KrOFE Beta Category: Game arcade
Content Rating: Medium Maturity
Instalations: 1,000 - 5,000
Version: 1.0.4
Requirements: Android 2.3.3 and up
Size: 16M
Update: 2014-04-27
Developer: MEXT.pl
Description: Nie daj si?? wydoi?? z Twoich oszcz??dno?¢ci w OFE. Rz??d, ZUS, politycy - wszyscy oni czaj?? si?? na Twoje pieni??dze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Pracujesz do 67 roku ??ycia i przez ten czas masz szans?? przeszkodzi?? ZUSowi w przyw??aszczeniu Twoich oszcz??dno?¢ci! Skorzystaj z tej szansy i zainstaluj t?? gr??!Aby wydoi?? krOFE szybciej ni?? ZUS, poruszaj telefonem energicznie z g??ry do do??u. Gdy na Twojej drodze stanie jaki?¢ polityk, zrzu?? go z ekranu poruszaj??c telefonem na boki. Baw si?? dobrze i pami??taj, ??e nie tylko w grze, wszystko zale??y od Ciebie! Do not let the milk out of your savings in pension funds. The government, social security, politicians - all of them lurking on your money accumulated in the Open Pension Funds. You work for 67 years and during that time you have a chance to prevent the misappropriation ZUSowi your savings! Take advantage of this opportunity to install this game! To milk Krof faster than Social Security, move the phone vigorously from top to bottom. When you meet the a politician, drop it from the screen by moving the phone sideways. Have fun and remember, not only in the game, everything depends on you!

Rating: Tags: social

Download Wyd??j KrOFE Beta


Click here add new message about: Wyd??j KrOFE Beta

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!