HomeHacettepe Yemekhane, Health and fitness

Hacettepe Yemekhane

Hacettepe Yemekhane Category: Health and fitness
Content Rating: Everyone
Instalations: 5,000 - 10,000
Version: 2.2.0
Requirements: Android 2.2 and up
Size: 0.595M
Update: 2014-04-17
Developer: Brain Is Free
Description: Hacettepe Yemekhane uygulamas??, Hacettepe ?£niversitesi yemekhanesinde ?º??kan yemeklerin g??nl??k ve ayl??k listesine kolayl??kla ula?fman??z?? sa?flar.??nemli Not: G??ncelleme esnas??nda hata alan kullan??c??lar i?ºin; Hacettepe SKSDB'nin web sitesinde yer alan yemek listesi, baz???zel durumlarda(Bayram vs.) normal halinden farkl??fekilde yaz??labiliyor. Bunun i?ºin uygulama verileri ?ºekerken s??k??nt?? ya?f??yor. Bundan dolay?? kullan??c??lar??m??zdan ??z??r dileriz. Uygulamaya 2.1 s??r??m??yle birlikte widget ??zelli?fi eklenmi?ftir. Bu uygulama Erdem Lafc?? ve Orhun Mert ??im?fek taraf??ndan geli?ftirilmi?ftir. Logo i?ºin Volkan ??ahin'e te?fekk??r ederiz.http://www.gdgankara.org

Rating:

Download Hacettepe Yemekhane


Click here add new message about: Hacettepe Yemekhane

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!